Vườn Lan Rừng Giá Sỉ Tây Chi có cung cấp một số loại cây giống cây con sau đây. Cây giống MẬP, KHỎE MẠNH -> về trồng dễ và phát triển nhanh. Cây giống từ 3 tháng tuổi đến 1-2 năm tuổi, cây giống từ hạt ươm mầm hoặc kie. BẢO HÀNH CÂY ĐÚNG GIỐNG, MẶT HOA